Gmejna Biosferoweho Rezerwata Malešecy Banner

Wutrobnje witajće w gmejnje Malešecy

Bydlić a so derje čuć

Witamy Was wutrobnje na našej nowej internetnej stronje a wjeselimy so, zo so za nas zajimujeće.

Tu zhoniće wo wosebitosćach a dóstanjeće přehlad wo našich 24 wjesnych dźělach mjez Budyskim spjatym jězorom a  Bjerwałdskim jězorom. Tak namakaće tu tójšto informacijow k towarstwam a sportowym poskitkam, hrajkanišćam, kolesowarskim šćežkam a městnam, kotrež přeprošuja na wopyt a k wodychnjenju.

Z něhdźe 40 kwadratnymi kilometrami słuša najwjetši dźěl gmejny do biosferoweho rezerwata “Hornjołužiska hola a haty” a je z wočerstwjenišćom wokoło Olba jězora woblubowany turistiski cil w Hornjej Łužicy.

Dom „Tysac hatow“ w Stróži informuje na přikładźe rybarstwa wo nadawkach a zaměrach biosferowych rezerwatow a skića we trajnej wustajeńcy tójšto překwapjenkow k tomu.

Přejemy Wam wjele wjesela při wirtuelnym wotkryću našeje gmejny a bychmy so wjeselili, hdyž Was to pohnuje, Hornju Łužicu a našu gmejnu raz wopytać.